Search by category:
Czego dzieci najbardziej nie lubią na koloniach?
Sport

Czego dzieci najbardziej nie lubią na koloniach?

Dzieci nie za bardzo przepadają za zorganizowana formą wyjazdów wakacyjnych, jaką są kolonie letnie. Wolą uczestniczyć w rodzinnych wyjazdach, gdyż nie są narażone na przestrzeganie konkretnego regulaminu kolonijnego. Jednym z elementów, które sprawiają dzieciom wiele trudności jest poranna gimnastyka.

Promowanie zdrowego stylu życia jest jednym z zadań realizowanych podczas wyjazdów kolonijnych. Elementem podstawowym musi być zatem poranna gimnastyka. Pozwala ona odpowiednio rozpocząć dzień oraz daje możliwość rozładowania pokładów energii. Gimnastyka poranna prowadzona jest przez poszczególnych wychowawców grup. Ćwiczenia odbywają się na podwórku, gdyż dzieci mają jak najwięcej czasu spędzać na podwórku i korzystać ze świeżego powietrza. Uczestnictwo w zajęciach wymaga jednak wstania o określonej godzinie oraz stawienia się w stroju sportowym w wyznaczonym czasie.

Wszystkie przejawy nakazów stosowanych wobec dzieci i młodzieży spotykają się z ich powszechną niechęcią oraz negatywnym nastawieniem. Dopiero z czasem rozumieją one jak ważne jest choćby te 15 minut ćwiczeń, jakie wykonywały podczas pobytów kolonijnych. Wychowawcy kolonijni muszą zatem wykazać się stanowczością i nie dopuszczać do sytuacji wielokrotnych absencji uczniów podczas prowadzonych zajęć ruchowych w ramach gimnastyki porannej.

Post Comment