Search by category:
Jakich wartości uczy uprawianie sportu?
Sport

Jakich wartości uczy uprawianie sportu?

Sport posiada nie tylko wartości zdrowotne dla swoich uczestników. Oczywiście te argumenty stawiane są na pierwszym miejscu z racji postępujących chorób cywilizacyjnych. Jednakże samo uczestniczenie w zajęciach sportowych, czy różnego rodzaju rozgrywkach sportowych uczy również wielu innych, przydatnych w późniejszym życiu, wartości.

Po pierwsze dzieci rozumieją zasadę, że tylko intensywna praca prowadzi do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Muszą zatem poddać się szeregu ćwiczeniom oraz treningom jeżeli pragną zabłysnąć w danej dyscyplinie rywalizacji. Kształtowane są zatem cechy charakteru, jak: wytrwałość oraz systematyczność. Rozwój takich cech w wieku wczesnoszkolnym powoduje, że zaowocują one później w każdym działaniu podejmowanym przez naszych wychowanków. Uprawianie sportu łączy się również z poznaniem zasad współpracy grupowej oraz wspólnego działania.

Pozwala to nie tylko łatwiej odnaleźć się z realizowanych zadaniach grupowych na innych przedmiotach nauczania, ale także ułatwia funkcjonowanie w różnorodnych zakładach pracy i innych instytucjach zatrudniających wielu pracowników. Zajęcia grupowe pomagają także w odpowiednim kształtowaniu relacji rodzinnych. Ostatnią ważna kwestią jest zdrowa rywalizacja. Dzieci poznają podstawowe zasady prowadzenia rywalizacji oraz społecznie popierane postawy w tym zakresie. Są mniej podatne na negatywne oddziaływania środowiska lokalnego oraz programów telewizyjnych propagujących przemoc oraz agresję.

Post Comment